Skip to main content

NIEUWS

NIEUWS/BLOG, EVENEMENTEN, FOTOBOEK & VIDEO'S

NACE-code: eindelijk een specifieke code voor shiatsu?

In ons artikel van 5 april 2022 kondigden we de herziening aan van de NACE-codes, de Europese classificatie van economische activiteiten (voor een volledig overzicht van hoe deze classificatie werkt, zie ons artikel op de BSF blog).

Vandaag zijn we een stap verder: de Europese herziening, bekend als "Rev2.1", is nu geratificeerd, inclusief de opmerkingen.

Wat houdt de nieuwe Europese classificatie in?

Shiatsu wordt niet als zodanig genoemd in de codes, maar in het commentaar bij code 86.99 "Other human health activities". Het bijhorende commentaar vertelt ons dat deze code betrekking heeft op "activities for human health, n.e.c. : activites of paramedical practitioners in the field of optometry, hydrotherapy, speech therapy, podiatry/chiropody, etc.”. Binnen deze categorie staat shiatsu onder hetzelfde streepje als "thaise massage, watsu en tuina qigong". Code 86.99 is een restcategorie in Sectie R "Human health and social work activities”. Deze classificatie is om 2 redenen een grote vooruitgang:

  • In tegenstelling tot de vorige versie vermeldt de nieuwe versie van de NACE-codes shiatsu nu expliciet in de opmerkingen. Er is dus geen verwarring meer mogelijk, zoals eerder het geval was, met vergelijkbare codes waarin elke manuele praktijk of drukpuntmassage met therapeutische of niet-therapeutische doelen werd genoemd.
  • Shiatsu is nu opgenomen in sectie R, die gereserveerd is voor activiteiten met betrekking tot de menselijke gezondheid en maatschappelijk werk. In tegenstelling tot de vroegere situatie is het dus niet langer mogelijk om shiatsu in te delen onder code 96, voorbehouden voor "personal service activities", en in het bijzonder niet onder de codes 96.23 "Day Spa, sauna and steam bath activities" en 96.99 "other personal service activities". Om elke dubbelzinnigheid weg te nemen, sluiten de commentaren bij deze laatste twee codes "activities of practitioners in the field of shiatsu, Thai Massage, watsu tuina qigong" van hun toepassingsgebied uit.

Er moet echter worden opgemerkt dat shiatsu niet is opgenomen onder de nieuwe code 86.96 "traditional, complementary and alternative medicine activities", die "the provision of preventive, curative, or rehabilitative health care services by health professionals. The health benefits of these services are not based on scientific data for diagnosing and treating diseases and have so far not been fully assessed in ways that can be universally accepted as being evidence-based.” omvat. Het commentaar gaat verder met het opsommen onder deze categorie van “traditional Chinese therapies, such as acupuncture, Chinese herbal medicines, Unani and traditional African medicines”, evenals “traditional Chinese therapies, such as acupuncture, Chinese herbal medicines, Unani and traditional African medicines”, en “reflex therapy activities”. Dezelfde sectie gaat zelfs zo ver dat “body treatment techniques, e.g. shiatsu. », expliciet van dit hoofdstuk worden uitgesloten en naar de eerder genoemde code 86.99 worden verwezen. Volgens ons is dit een anomalie omdat shiatsu eerder onder deze categorie valt dan onder code 86.99. Als Belgische federatie hebben we onze verzoeken tijdig kenbaar gemaakt aan de Belgische autoriteiten, maar we hadden niet de middelen om de debatten op Europees niveau te volgen. De teksten werden dus ongewijzigd goedgekeurd.

Wat betekent dit voor België?

De nieuwe Europese classificatie is definitief (tot ze over enkele jaren opnieuw wordt herzien). Ze is ook onmiddellijk van toepassing in de lidstaten van de Europese Unie. Elke lidstaat heeft echter de mogelijkheid om verder te gaan dan de Europese classificatie door een vijfde cijfer toe te voegen aan de 4 Europese cijfers. In België heet de classificatie "NACE-BEL".

De laatste versie van de NACE-BEL-codes dateert van 2008. De Belgische autoriteiten hebben besloten om de Europese herziening aan te grijpen om de Belgische classificatie te herzien en aan te passen aan de Europese wijzigingen. De BSF heeft net een officiële adviesaanvraag ontvangen van de Belgische autoriteiten. We moeten uiterlijk 31 augustus reageren.

Welke speelruimte heeft de BSF?

In de huidige versie van de NACE-BEL-codes (NACE 2008) wordt shiatsu in geen enkele code als zodanig genoemd. Er is een verwijzing naar "(therapeutische) drukpuntmassage" in sectie Q "Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening", onder restcode 86.909 "Overige menselijke gezondheidszorg". Tot nu toe was de verwijzing die het meest door sociale secretariaten werd gebruikt die van restafdeling S "Overige diensten", restafdeling 96 "Overige persoonlijke diensten", code 96.040 "de diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, afslankings- en vermageringsinstituten, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, enz. 

De toelichting op de KBO website noemt ook specifiek "drukpuntmassage (niet-therapeutisch, ontspannend)" en "manuele massage (niet-therapeutisch, ontspannend)".

We hebben hierboven gezien dat de nieuwe Europese classificatie shiatsu expliciet uitsluit van de sectie "overige diensten" en de onderliggende codes, en deze nu expliciet vermeldt onder code 86.99. In de 2008-versie van de NACE-BEL-codes komt de Europese code 86.99 overeen met code 86.909 "Overige menselijke gezondheidszorg", waaronder de activiteiten van diëtisten, de activiteiten van optometristen, de activiteiten van genezers, krakers, enz. 

De meest coherente oplossing zou zijn om aan de nieuwe (nog te creëren) code een subcode toe te voegen die overeenstemt met code 86.96 "traditionele, complementaire en alternatieve geneeskunde". Zoals hierboven beschreven, sluit de Europese classificatie shiatsu echter expliciet uit van deze categorie. We wachten nog steeds op contact met de autoriteiten om deze optie definitief uit te sluiten.

De noodoplossing is om de toevoeging van een subcode aan te vragen, bijvoorbeeld code 86.995, onder code 86.99 "andere activiteiten voor de menselijke gezondheid". De toevoeging van een subcode lijkt te verkiezen boven de verwijzing naar shiatsu in de opmerkingen, aangezien deze niet altijd bekend zijn bij de sociale secretariaten.

In ieder geval zijn we van plan om deze standpunten de komende weken te verdedigen. Welke oplossing uiteindelijk ook wordt gekozen (ofwel de toevoeging van een subcode onder een nog te creëren code die overeenkomt met de "traditionele, complementaire en alternatieve geneeskunde", ofwel de toevoeging van een subcode onder de code 86.99, ofwel de vermelding van shiatsu in het commentaar van de code 86.99), we kunnen ons nu al verheugen over een aanzienlijke vooruitgang: shiatsu wordt uit de "restcategorieën" van economische activiteiten gehaald om te worden opgenomen in de activiteiten die verband houden met de menselijke gezondheid.

De toekenning van een specifieke NACE-code voor shiatsu was doelstelling 2.2 van het strategisch plan van de BSF.

Deze doorbraak voorspelt veel goeds voor het bevorderen van shiatsu in ons land en het voortzetten, met sterkere argumenten, van onze strijd om in de nabije toekomst voordelen te verkrijgen die verbonden zijn aan erkenning (gedeeltelijke terugbetaling van sessies, beter fiscaal statuut, enz.)

Olivier de Stexhe, Directeur BSF

Humane shiatsu 6
Shiatsu 4
Shiatsu 2
Algemene Vergadering 2022
Humane shiatsu
Honden shiatsu
Shiatsu 6
Shiatsu

Blijf op de hoogte van het nieuws, inspiratie & evenementen

logo Belgische Shiatsu Federatie

Adres


Rue des Cytises 27
4460 Bierset

 

Social