Skip to main content

NIEUWS

NIEUWS/BLOG, EVENEMENTEN, FOTOBOEK & VIDEO'S

Erkenning van Shiatsu: de Nace-code

Zoals reeds aangekondigd via de Facebook-pagina van de BSF, wordt er mogelijks vooruitgang geboekt op het gebied van de erkenning van shiatsu, met name dankzij een aanstaande herziening van de NACE-codes.
 
Ter herinnering: de NACE-code is de Europese nomenclatuur voor bedrijfsactiviteiten. Er zijn 615 viercijferige codes die door de EU worden vastgesteld; het vijfde cijfer wordt door de Lid-Staten toegekend (NACE-BEL code; BEL voor België).
 
Deze code speelt een belangrijke rol in de sociale wetgeving, met name bij de classificatie van ondernemingen. Sectie Q heeft betrekking op activiteiten in verband met menselijke gezondheid en maatschappelijk werk. Binnen deze sectie zijn codes opgenomen voor de activiteiten van artsen en andere professionals in de gezondheidszorg. Deze sectie omvat ook code 86.909 "Overige menselijke gezondheidszorg", die met name ook "activiteiten van gebedsgenezers, krakers,…" omvat.
 
Sectie S "Overige diensten" omvat code 96 "Overige persoonlijke diensten". Deze afdeling omvat alle diensten die niet elders in de nomenclatuur zijn ondergebracht. Het omvat soorten diensten als wasserij, stomerij, kappers- en schoonheidsverzorging, begrafenisdiensten en aanverwante activiteiten.
 
Shiatsu wordt gewoonlijk niet ingedeeld in Sectie Q "Activiteiten in verband met de menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening". Aangezien er geen eigen code bestaat, delen de sociale secretariaten shiatsu in het algemeen in bij de codes 96.04 "lichaamsverzorging" en 96.040 "activiteiten in thalassotherapie-inrichtingen, Turkse baden, sauna's en stoombaden, solaria, thermale baden, afslank- en vermageringsinstituten, enz.
 
Deze indeling van shiatsu in de restcategorieën van de NACE-codes illustreert het gebrek aan erkenning van shiatsu als een volwaardige discipline tot op heden. Het is ook een illustratie van de behandeling die was voorbehouden aan de beoefening van shiatsu op het hoogtepunt van de pandemie. Vergeet niet dat het praktijkverbod in 2020 van toepassing was op shiatsu, dat wordt beschouwd als een commerciële praktijk die vergelijkbaar is met de activiteiten van esthetische masseurs en in het geheel geen verband houdt met de paramedische activiteiten van osteopaten of acupuncturisten. Deze laatste beroepen hebben namelijk, in tegenstelling tot de onze, hun als "essentieel" beschouwde activiteiten, kunnen voortzetten.
 
Een mogelijke grote stap naar de erkenning van shiatsu
 
Op donderdag 24 maart hebben wij echter van de overheid de bevestiging gekregen dat een nieuwe klasse "Traditional, complementary and alternative medicine activities (code 86.97)" in de Europese nomenclatuur zou kunnen worden opgenomen, wat zou kunnen leiden tot een omzetting in de Belgische NACE-BEL-classificatie tegen 2024-2025.
 
Deze nieuwe classificatie zou het mogelijk maken shiatsu te erkennen als een praktijk van "alternatieve en complementaire geneeskunde", op een economisch en sociaal niveau.
 
Het gaat dus niet om een erkenning van shiatsu als "niet-conventionele praktijk" in de zin van de Belgische wet op de volksgezondheid, die tot dusver slechts 4 praktijken erkent, namelijk homeopathie, osteopathie, acupunctuur en chiropraxie.
 
Er verandert dan ook niets aan de rechten en plichten ten opzichte van de volksgezondheidsautoriteiten, maar de nieuwe NACE-classificatie zal, wanneer deze in Belgisch recht is omgezet, een extra argument zijn om te pleiten voor erkenning van shiatsu door de overheid, hetgeen de weg zou vrijmaken voor een verlaging van de BTW tot 6%, alsmede voor een gemakkelijkere toegang tot terugbetaling door de aanvullende verzekeringen van de ziekenfondsen. 
 
We mogen de overwinning dus nog niet opeisen: er is nog een lange weg te gaan. De eerste stap is shiatsu als zodanig te vermelden in de nieuwe NACE-code wanneer deze binnen de komende twee jaar in Belgisch recht wordt omgezet. U kunt er zeker van zijn dat wij waakzaam zullen blijven in onze contacten met de autoriteiten over deze zaak. Dit steun jij met jouw lidmaatschapsbijdrage!
Humane shiatsu 6
Shiatsu 4
Shiatsu 2
Algemene Vergadering 2022
Humane shiatsu
Honden shiatsu
Shiatsu 6
Shiatsu

Blijf op de hoogte van het nieuws, inspiratie & evenementen

logo Belgische Shiatsu Federatie

Adres


Rue des Cytises 27
4460 Bierset

 

Social