Skip to main content

NIEUWS

NIEUWS/BLOG, EVENEMENTEN, FOTOBOEK & VIDEO'S

Shiatsu... gecertificeerd?

Zoals u weet, is de erkenning van shiatsu één van de doelstellingen van de federatie. Het is dan ook opgenomen in het actuele strategische plan van de BSF.

1. Waarom erkend worden?

Omdat shiatsu een "essentiële" praktijk is: het heeft zijn plaats in de preventie van gezondheidsstoornissen; als shiatsu erkend zou worden, zouden sommige artsen het misschien meer aanbevelen wanneer het aangewezen is; erkenning zou de weg openen voor meer samenwerking in de eerstelijnszorg, maar ook in ziekenhuizen.

Omdat als shiatsu erkend zou zijn, shiatsu ook toegankelijker zou worden, bijvoorbeeld omdat de mutualiteiten een gedeeltelijke vergoeding zouden kunnen toekennen of omdat het fiscaal statuut gunstiger zou zijn (BTW van 6%).

Omdat als shiatsu erkend zou zijn, de cliënt de keuze van zijn beoefenaar met meer transparantie zou kunnen maken: naar een gevormde shiatsubeoefenaar gaan is niet hetzelfde als naar een persoon die beweert ernstige ziekten te kunnen genezen na een weekend opleiding.

2. Wat zijn de risico's?

Sommige vormen van erkenning wekken terechte angsten op. Als shiatsu bijvoorbeeld zou worden erkend als een praktijk in de gezondheidszorg, zoals in Japan het geval is, is het denkbaar dat sommige vertegenwoordigers van de geneeskunde zouden eisen dat de opleiding geheel of gedeeltelijk in medische faculteiten wordt gegeven. Of dat de praktijk onderworpen is aan de toestemming van een voorschrijvende arts.

Voor de BSF spreekt het vanzelf dat dergelijke verplichtingen onverenigbaar zijn met de aard van onze kunst.

Andere vormen van erkenning staan niet bloot aan dit soort risico.

Men kan bijvoorbeeld denken aan de wetgeving inzake titelbescherming. Toch moet worden opgemerkt dat België sinds enkele jaren de liberale trend volgt die door de Europese Commissie wordt opgelegd om af te zien van elke vorm van beperking van de markttoegang.

Wij denken ook aan de toekenning van een geschiktere Nace-code. Zie ons artikel van 5 april 2022 op de BSF-blog.

3. Certificering: de middenweg

Sinds de geleidelijke afschaffing van de regelgeving inzake regionale markttoegang in de afgelopen drie jaar hebben verschillende sectoren gereageerd door te trachten de kwaliteit van hun producten en diensten te verbeteren door een kwaliteitslabel te creëren. Dit is bijvoorbeeld het geval met verschillende keurmerken in de sector biologische/duurzame/ fair trade-voeding, of, om een recenter voorbeeld te nemen, het CERTA-label voor reisbureaus.

U zult het met mij eens zijn: het "BSF-merk" is zeker een garantie voor kwaliteit, maar het is niet bekend bij het grote publiek. Het wordt ook niet ondersteund door de overheid, en in die zin kunnen we het niet gebruiken om de in punt 1 genoemde voordelen te verkrijgen.

Sinds enkele maanden heeft de BSF in de politieke wereld verschillende stappen ondernomen om een kwaliteitslabel voor de shiatsu-sector te bespreken en, indien een consensus wordt gevonden, het te implementeren. Na een reeks telefoon- en mailcontacten zijn wij op federaal niveau in gesprek met de drie ministers die ter zake bevoegd zijn. Dit zijn de ministers Clarinval en Dermagne en de staatssecretaris voor consumentenbescherming, mevrouw Alexia Bertrand. Er werden ook contacten gelegd met de 3 regio's van het land. Voor al deze contacten werkt de BSF samen met de federatie van reflexologen BeVo.

Op lange termijn zouden dus alle beoefenaars die dat wensen het bovengenoemde label kunnen gebruiken. Wat de vorm betreft - naam, lay-out - moet alles nog worden uitgewerkt. Het label zou getuigen van de kwaliteit van de beoefenaar, zodat de klant met kennis van zaken een keuze kan maken. Het label zou worden ondersteund door de autoriteiten, die verantwoordelijk zouden zijn voor het toezicht.

Alvorens zover te gaan, bespreken wij momenteel met de autoriteiten een eerste stap: de BSF-gedragscode zou op de website van de FOD Economische Zaken kunnen worden gepubliceerd, samen met een lijst van beroepsbeoefenaars die de code onderschrijven. Door de publiciteit die daarmee gepaard gaat, zal de cliënt kunnen weten of de beoefenaar met wie hij te maken heeft, zich houdt aan de ethische code van de Federatie.

Voorlopig zijn dit slechts plannen die worden besproken. Niets is beslist. Als alles evolueert zoals wij wensen, willen wij de modaliteiten van het label met u bespreken. Daarvoor heb ik een moment van gesprek met u gereserveerd tijdens de Shiatsu-dag op 19 maart. Als het dossier voldoende rijp is, kunt u deelnemen aan de besluitvorming tijdens de Algemene Vergadering op 19 maart (na de Shiatsudag op zondagavond).

Ondertussen sta ik natuurlijk tot uw beschikking voor al uw vragen, gedachten of voorstellen.

Olivier de Stexhe
Directeur

Directeur
Humane shiatsu 6
Shiatsu 4
Shiatsu 2
Algemene Vergadering 2022
Humane shiatsu
Honden shiatsu
Shiatsu 6
Shiatsu

Blijf op de hoogte van het nieuws, inspiratie & evenementen

logo Belgische Shiatsu Federatie

Adres


Rue des Cytises 27
4460 Bierset

 

Social