Skip to main content

NIEUWS

NIEUWS/BLOG, EVENEMENTEN, FOTOBOEK & VIDEO'S

Ondersteunt de BSF haar leden voldoende?

service

 Zoals elke beroepsfederatie heeft de BSF als missie om haar leden te ondersteunen in hun professionele praktijk. Of je nu student, beginnende of ervaren shiatsu-beoefenaar, shiatsu-docent of schooldirecteur bent, vindt jij dat de federatie diensten aanbiedt die in verhouding staan tot jouw lidmaatschapsbijdrage?

 Vind jij dat de BSF geen diensten aan haar leden zou moeten leveren en zich in de plaats daarvan beter zou moeten richten op andere doelstellingen zoals het informeren van het grote publiek over de voordelen van shiatsu?

 Of vind jij daarentegen dat de BSF haar inspanningen naar het grote publiek toe of bij de overheidsinstanties zou moeten verminderen om meer middelen aan jouw dienstverlening te wijden?

Indien jij vindt dat de BSF meer middelen aan dienstverlening zou moeten wijden, waar denk je dan aan?  

- De creatie van een gemeenschap onder de studenten van alle scholen om collectieve ondersteuning te bieden tijdens hun opleiding, met hulpmiddelen, materiaal of een bevoorrechte toegang tot aanvullende opleidingen naast de basisopleiding;

- De promotie van beoefenaars bij het grote publiek door geavanceerde marketingtools te ontwikkelen, zodat beoefenaars worden ontlast van hun persoonlijke communicatie;

- De ondersteuning van aangesloten scholen door het vinden van nieuwe doelgroepen te vergemakkelijken, met name door verbeterde communicatiemiddelen;

- Het aanbieden van ondersteuning in het runnen van een praktijk zoals marketingadvies, juridische en fiscale adviezen, webinars over diverse onderwerpen van professionele ontwikkeling;

- Andere dienstverleningen

Wij danken je bij voorbaat voor jouw mening over alle of een deel van de genoemde vragen (of over andere vragen met betrekking tot de diensten aan leden). Stuur ons een e-mail naar . Jouw mening zal worden gebruikt bij de formulering van het nieuw strategisch plan.

Een nieuw strategisch plan voor de BSF

 Op 1 november 2021 heeft de BSF een strategisch plan aangenomen voor de periode 2021-2025. Dit plan vormt de ruggengraat van de acties van de BSF in deze periode. De bereikte resultaten omvatten het volgende:

- Organisatie van een Shiatsudag met als thema permanente vorming;

- Het openstellen van de FBS voor beoefenaars van niet-aangesloten scholen;

- Het houden van enquêtes over de beoefening van shiatsu in België;

- Lobbyen voor de erkenning van shiatsu door de overheid (NACE-code, certificering, enz.) of de shiatsupraktijk verdedigen tijdens de coronapandemie;

- De ontwikkeling van het professionalisme van de BSF (organisatie, aanpassing van de statuten aan de wet, communicatie, enz;)

- Verschillende shiatsu-campagnes in Brusselse ziekenhuizen ten voordele van het verplegend personeel;

- Professionalisering van de communicatie van de BSF, in het bijzonder via de Nieuwsbrief en de sociale netwerken;

- Ontwikkeling van ledendiensten, zoals het webinar voor starters.

- Begroting: investeringen en stabiliteit;

In maart 2025 kiest de BSF een nieuw bestuur en een nieuw strategisch plan voor de periode 2025-2029. Dit strategisch plan is van jou. Het zijn de leden - studenten, scholen, shiatsu-beoefenaars - die erover zullen stemmen tijdens de Algemene Vergadering in maart 2025. Om dit te bereiken hebben we jou nodig! In de komende maanden zullen we jullie mening vragen over de verschillende actiegebieden van de federatie. 

Thema mei: De shiatsu basisopleiding

Thema juni: De communicatie over shiatsu

Thema juli: De dienstverlening aan leden

Humane shiatsu 6
Shiatsu 4
Shiatsu 2
Algemene Vergadering 2022
Humane shiatsu
Honden shiatsu
Shiatsu 6
Shiatsu

Blijf op de hoogte van het nieuws, inspiratie & evenementen

logo Belgische Shiatsu Federatie

Adres


Rue des Cytises 27
4460 Bierset

 

Social