Skip to main content

NIEUWS

NIEUWS/BLOG, EVENEMENTEN, FOTOBOEK & VIDEO'S

NACE-codes: resultaten van onze enquête

In onze speciale mailing van 17 januari vroegen we naar je huidige NACE-codes. Tijdens onze laatste contacten met de Belgische overheid heeft Statbel aangekondigd SHIATSU te willen laten staan in de commentaren van de toekomstige Belgische classificatie van NACE-codes (NACE-BEL), zonder er een specifieke code aan toe te kennen. Dankzij de enquête die vorige week werd uitgevoerd, ontvingen we voldoende reacties om Statbel bijkomende argumenten te geven om aan te tonen dat shiatsu een zeer levendige activiteit is in het economische weefsel van ons land. 

Hieronder vind je de boodschap die we hen stuurden. Naast dit bericht worden we in ons streven ook ondersteund door De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO), waarmee we op dinsdag 23 januari contact hadden. We houden jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen zodra we nieuws hebben.

"Tijdens de vergadering van afgelopen dinsdag hebben we afgesproken dat ik u een lijst zou toesturen met de ondernemingsnummers die corresponderen met de NACE-codes die tot nu toe zijn gebruikt om het aantal bedrijven dat in België actief is te bepalen. Op 17, 18 en 19 januari 2024 heeft de BSF een snelle enquête gehouden onder haar leden. De enquête is bijgevoegd. Uit de enquête kwamen met name de volgende punten naar voren:
  • 80 shiatsu-beoefenaars hebben de enquête ingevuld, wat overeenkomt met 30% van de leden van de BSF (260 leden), of naar schatting 10% van het totale aantal beoefenaars van juridische beroepen die actief zijn in België (ongeveer 800).
  • Bij de respondenten die overwegend (6/10 of meer) aangaven shiatsu te beoefenen, waren de meest gebruikte NACE-codes als volgt:
96040 ("lichaamsverzorging") voor 16 respondenten, d.w.z. 6% van de beoefenaars
86909 ("overige menselijke gezondheidszorg") voor 5 respondenten, d.w.z. 3% van de respondenten.
  • Bij de andere respondenten voor wie shiatsu al dan niet in de meerderheid is, zijn de gebruikte codes zeer divers (in afnemende volgorde van voorkomen):
96040 lichaamsverzorging
86909 overige menselijke gezondheidszorg
86904 geestelijke gezondheidszorg
96093 Niet veterinaire diensten in verband met huisdieren
96099 Overige persoonlijke diensten
85510 Sport- en recreatieonderwijs
85599 Andere vormen van onderwijs
86906 Beoefenaars van de verpleegkunst

Maar ook 85146, 69040, 96022, 73110...

Samenvattend veroorzaakt het gebrek aan een specifieke code voor shiatsu aanzienlijke verwarring bij sociale secretariaten over welke code ze moeten toepassen. Dit heeft een nadelig effect op de statistische nauwkeurigheid van het instrument."

Olivier de Stexhe
Belgische Shiatsu Federatie
Directeur
Humane shiatsu 6
Shiatsu 4
Shiatsu 2
Algemene Vergadering 2022
Humane shiatsu
Honden shiatsu
Shiatsu 6
Shiatsu

Blijf op de hoogte van het nieuws, inspiratie & evenementen

logo Belgische Shiatsu Federatie

Adres


Rue des Cytises 27
4460 Bierset

 

Social