Skip to main content

NIEUWS

NIEUWS/BLOG, EVENEMENTEN, FOTOBOEK & VIDEO'S

BSF: Stand van zaken Overleg

Op vrijdag 25 augustus 2023 kwam de Raad van Bestuur van de BSF live bijeen voor een dag van bezinning. Het was in de eerste plaats een gelegenheid om opnieuw contact te maken met de vreugde van het samenzijn en om elkaar wat beter te leren kennen, weg van de urgentie van het dagelijks werk. Met dank aan Armgard voor de geweldige Enneagram workshop die ze voor ons had samengesteld.

De middag stond in het teken van 'serieuze zaken'. Eerst waren er de dringende punten, met betrekking tot de financiën van de federatie (we hebben een deel van onze reserves geïnvesteerd in staatsobligaties) en de kwestie van de NACE-classificatie. Dan waren er de fundamentele vragen: wat is de balans van de activiteiten van de BSF sinds het aantreden van het huidige bestuur? Welke projecten moet de BSF nastreven in de tweede helft van haar mandaat? Hoe moet de federatie er over 10 jaar uitzien? Hoe werken we dagelijks?

Niet alle vragen werden beantwoord, maar het bestuur kon een aantal aandachtspunten voor haar eigen werking op tafel leggen. Voor de komende maanden werden de volgende conclusies getrokken:

 • In de eerste 2 jaar van haar bestaan heeft de BSF aanzienlijke financiële middelen geïnvesteerd in haar toekomst. Vandaag is het bestuur niet langer van plan om de Algemene Vergadering voor te stellen opnieuw in de reserves te tasten voor de begroting van 2024. We hopen dat ons beleid van investeringen vruchten zal afwerpen en ons in staat zal stellen nieuwe middelen te verzamelen voor de komende jaren.
 • De BSF moet voorrang geven aan de ontwikkeling van het communicatiedomein waarin ze zopas heeft geïnvesteerd met de benoeming van Thierry Vincke als hoofd communicatie. We moeten de bekendheid van het werk van de federatie vergroten en nieuwe energie aantrekken om de doelstellingen van de federatie te bereiken. We moeten ook het terrein voorbereiden om het nieuwe team in 2025 in de Raad van Bestuur te verwelkomen.

Tot slot formuleerde elke bestuurder zijn of haar "wensen" als prioriteiten voor de actie van de federatie in 2024, in het kader van het strategisch plan van de BSF. De volgende prioriteiten werden naar voren gebracht:

 • Shiatsu-opleiding: de wens dat energieën nog meer "gefedereerd" worden: kracht ligt in eenheid, ook al erkennen we de waarde van verschillen. Wat brengt ons samen in onze praktijken en in onze opleidingen?
 • Erkenning door de autoriteiten: we willen doorgaan op de weg die we zijn ingeslagen - de weg naar certificering.
 • Vergoeding van shiatsu door zorgverzekeraars
 • Elke actie met betrekking tot shiatsu op lokaal niveau ondersteunen
 • Een aantrekkelijker en motiverender manier van werken voor vrijwilligers ontwikkelen
 • Doorgaan met het moderniseren van onze werkprocessen binnen de federatie (met name op het gebied van communicatie)
 • We willen doorgaan met de structurele hervormingen van de federatie zodat iedereen zich comfortabel voelt met de lidmaatschapsregelingen.
 • Op Europees niveau: ISN/ESF fusie
 • Ons communicatiebeleid op sociale netwerken verder moderniseren

Heb je ideeën voor het ontwikkelen van shiatsu in jouw gemeenschap? Zou je willen samenwerken aan gezamenlijke projecten met het BSF-team? Kun je ons helpen onze doelen te bereiken, bijvoorbeeld door lid te worden van een werkgroep of door ons simpelweg te helpen met vertalingen? Laat het ons weten op !

 

Humane shiatsu 6
Shiatsu 4
Shiatsu 2
Algemene Vergadering 2022
Humane shiatsu
Honden shiatsu
Shiatsu 6
Shiatsu

Blijf op de hoogte van het nieuws, inspiratie & evenementen

logo Belgische Shiatsu Federatie

Adres


Rue des Cytises 27
4460 Bierset

 

Social