NIEUWS

NIEUWS/BLOG, EVENEMENTEN, FOTOBOEK & VIDEO'S

Vertegenwoordiging BSF bij de HRZKMO’s - wat zijn de voordelen?

Zoals je weet is de BSF erkend als een beroepsorganisatie bij de ‘middenstand’. Op 7 juni heeft minister Clarinval onze accreditatie verlengd voor de periode 2023 - 2028. Wat betekent dit? Wat zijn de voordelen voor onze sector?

Laten we eerst elimineren wat het niet biedt. Dat shiatsu wordt erkend als beroepsorganisatie betekent niet dat het op enigerlei wijze door de autoriteiten wordt erkend. Inderdaad, shiatsu wordt door de overheid niet erkend als praktijk in de gezondheidszorg: wij hebben geen plaats in de adviesorganen van de volksgezondheid (zoals bijvoorbeeld de paritaire commissie voor niet-conventionele praktijken).

De erkenning van de BSF als beroepsorganisatie binnen de ‘Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO’s’ (afgekort HRZKMO’s), betekent anderzijds dat de BSF erkend wordt als gesprekspartner van de Minister van Economische Zaken (momenteel Minister Clarinval), bij de economische actoren van de zeer talrijke economische sectoren in België: voeding, metaal en hout, bouw, landbouw, horeca, vervoer, technologie, medische en paramedische beroepen, enz. Onze sector hoort bij de sector ‘personenzorg’ (die niets te maken heeft met de medische sector... Iets om het hoofd over te breken).

Als gesprekspartner van de minister van Economische Zaken zijn wij, samen met alle andere genoemde sectoren, vertegenwoordigd in de HRZKMO’s, en meer bepaald in sectoraal comité nummer 10 ‘personenzorg’ naast andere sectoren die op het eerste gezicht zeer gevarieerd lijken (hou je vast): de fitnesssector, pedicures, begrafenisondernemers, schoonheidsspecialisten, natuurgeneeskundigen, kappers, de massagesector, zonnebanken en... de shiatsu-sector (los van de massagesector).

Waar is het goed voor? 

De basisbevoegdheid van deze commissie is het formuleren van adviezen die, na de voltallige vergadering van de Raad van Bestuur en de FOD Economie, Middenstand en Energie te hebben doorlopen, aan de minister van Economische Zaken worden toegezonden om hem in te lichten over de bekommernissen van onze sector, of om te antwoorden op een verzoek om advies van de minister. Zo was het tijdens de covidcrisis onze vertegenwoordiging binnen de HRZKMO’s die ons in staat stelde de adviezen over de door de minister van Volksgezondheid overwogen maatregelen ter beperking van besmetting te beïnvloeden. Ik denk bijvoorbeeld aan ons pleidooi om sluitingen tot het strikte minimum te beperken of om drastische maatregelen met betrekking tot de ventilatie van lokalen te vermijden. Dit is geen geringe prestatie.

Maar het belang ligt ook elders: doordat de BSF vertegenwoordigd is in een adviesorgaan dat dicht bij de politieke leiders staat, beschikt zij over een gouden forum om inspiratie te putten uit de ervaringen van andere sectoren en politieke beslissingen ten gunste van onze sector te sturen.

Enkele voorbeelden

Op 20 oktober jl. was ik aanwezig bij de oprichtingsvergadering van het bovengenoemde ‘sectoraal comité 10 – zorg’. Tijdens deze bijeenkomst vernam ik van de vertegenwoordiger van de fitnesssector dat de fitnessbedrijven na een lange juridische strijd zojuist een verlaging van het BTW-tarief van 21 naar 6% hadden gekregen. In een algemene context waarin we het tegenovergestelde zien (de recente uitbreiding van het hoger tarief bij een hele reeks handelingen in de paramedische sector), is dit opmerkelijk. Het was in ieder geval niet aan dovemansoren gericht!

Ook tijdens deze bijeenkomst hoorde ik in een gesprek met een ambtenaar die naast mij zat over de ontwikkelingen van de afgelopen jaren op het gebied van de toegang tot het beroep. Wist u bijvoorbeeld dat er een koninklijk besluit bestaat van 21 december 2006 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten inzake lichaamsverzorging, opticiens, tandtechnici en begrafenisondernemers? Dit Koninklijk Besluit werd bij de laatste regeringshervorming geregionaliseerd. Als gevolg daarvan werd het in Vlaanderen ingetrokken, maar in Brussel is het nog steeds van kracht. Het decreet bepaalt dat massageactiviteiten afhankelijk zijn van het bezit van een titel die een bepaald aantal uren cursus en basiskennis van anatomie impliceert (ik sla de details over). Aangezien shiatsu uiteraard van deze verordening is uitgesloten, is er momenteel geen bescherming van de titel, in tegenstelling tot de bescherming die geldt voor de werkzaamheden van schoonheidsspecialisten in schoonheidssalons. Ook dit was niet aan dovemansoren gericht!

Kortom, onze vertegenwoordiging bij de HRZKMO’s is geen wondermiddel, maar het is duidelijk een kans die de BSF wil benutten. 

Olivier de Stexhe, directeur BSF

Humane shiatsu 6
Shiatsu 4
Shiatsu 2
Algemene Vergadering 2022
Humane shiatsu
Honden shiatsu
Shiatsu 6
Shiatsu

Blijf op de hoogte van het nieuws, inspiratie & evenementen

logo Belgische Shiatsu Federatie

Adres


Rue des Cytises 27
4460 Bierset

 

Social


© SHIATSU.BE, ALL RIGHTS RESERVED