Skip to main content

Protocol Shiatsu Beoefenaar

ERKEND DOOR DE BSF VZW

Gebruiker verklaart zich aan te sluiten als lid van de Belgische Shiatsu Federatie vzw en volgende voorwaarden en artikelen goed te keuren en te onderschrijven.

  1. Lid te willen zijn van de Belgische Shiatsu Federatie vzw en jaarlijks het overeengekomen lidgeld te zullen voldoen.
  2. De statuten van deze vereniging te onderschrijven, de deontologie te willen naleven en het inwendig reglement te respecteren.
  3. In collegialiteit met de andere leden de doelstellingen van de vereniging na te streven en in woord en daad de vereniging ten allen tijde te willen promoten en vertegenwoordigen.
  4. Mijn solidariteit te betuigen door communicatie en samenwerking.
  5. Eventuele conflicten of problemen in een geest van openheid te willen voorleggen aan de bevoegde bestuursorganen.
  6. Elke shiatsu-beoefenaar is verplicht een polis burgerlijke en beroepsaansprakelijkheid af te sluiten en in orde te zijn met de sociale wetgeving.

PDF Protocol downloaden of printen

Blijf op de hoogte van het nieuws, inspiratie & evenementen

logo Belgische Shiatsu Federatie

Adres


Rue des Cytises 27
4460 Bierset

 

Social