Loading...

Bestuur

Ons organigram, doelstellingen en vergaderingen

organigram

Een woordje over onze geschiedenis en structuur

DE BELGISCHE SHIATSU FEDERATIE WERD OPGERICHT IN 1990 EN IS EEN BEROEPSVERENIGING, ERKEND DOOR HET MINISTERIE VAN MIDDENSTAND SINDS 2010. HET IS EEN VERENIGING, WAAR SHIATSU BEOEFENAARS, SCHOLEN, OPLEIDINGSCENTRA EN SYMPATISANTEN ZIJN BIJ AANGELSOTEN. ZIJ HEEFT ALS DOEL SHIATSU BEKEND TE MAKEN BIJ HET PUBLIEK EN MENSEN OP TE LEIDEN IN DEZE KUNST OF IN DIT BEROEP. ZIJ STREEFT DAN OOK NAAR VOLWAARDIGE ERKENNING VAN HET BEROEP EN BESCHERMING VAN DE BEROEPSTITEL IN BELGIË.

DE BSF IS OP HAAR BEURT AANGESLOTEN BIJ DE EUROPEAN SHIATSU FEDERATION (ESF), EEN EUROPESE ORGANISATIE VAN ‘NATIONAL ASSOCIATIONS’, OOK OPGERICHT IN 1990. DE ESF STREEFT NAAR ERKENNING VAN SHIATSU ALS ONAFHANKELIJK BEROEP OP EUROPEES VLAK EN IS DAARVOOR AANGESLOTEN BIJ DE EUROPEAN PUBLIC HEALTH ALLIANCE (EPHA), EEN LOBBYORGANISATIE VAN NGO’S (NON GOUVERNAMENTAL ORGANISATIONS) UIT DE GEZONDHEIDS-SECTOR WAARBINNEN EEN BELANGRIJKE FRACTIE IS ONTSTAAN VAN CAM DISCIPLINES (COMPLEMETARY AND ALTERMATIVE MEDICINE OR METHODS).

DEZE ORGANISATIES HEBBEN ZICH VERENIGD IN EFCAM 'EUROPEAN FEDERATION FOR CAM) DIE OP HUN BEURT SAMENWERKEN MET CAMDOC EEN KOEPELORGANISATIE VAN GENEESHEREN DIE OOK NATUURLIJKE METHODES TOEPASSEN.

EFCAM LOBBYT ACTIEF BIJ DE EUROPESE INSTELLINGEN EN IS BETROKKEN BIJ HET EUROPEAN PUBLIC HEALTH PROGRAM, HET EU OPEN HEALTH FORUM EN HEEFT VORIG JAAR EEN EEN ZITJE VERWORVEN IN HET EU HEALTH POLICY FORUM, DE HOOGSTE CONSULTATIE ORGAAN VAN DGSANCO, DAT IS DE DIRECTORY GENERAL (EU MINISTERIE) VOOR HEALTH AND CONSUMER PROTECTION.

Doelstellingen

ARTIKEL 3: De vereniging heeft tot doel om alle personen die het beroep van shiatsu beoefenaar uitoefenen of doceren te verenigen. Shiatsu zijnde de Japanse stijl acupressuur of de traditionele Japanse manuele technieken.

Zij streeft ernaar haar leden te motiveren, contacten onderling te stimuleren en hen bij te staan om samen de gemeenschappelijke belangen te verdedigen.
Zij beoogt tevens deze kennis en wetenschap te bewaren en te ontwikkelen, in de publieke belangstelling te brengen en de officiële erkenning ervan te bekomen. De vereniging kan dit doen door het organiseren van alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks haar doelstellingen kunnen bevorderen.

De bestuurders

Luc De Cuyper

voorzitter

Karlos Van steenkiste

penningmeester en redacteur nieuwsbrief

ronny Massa

Secretaris / voorzitter werkgroep deontologie

ghilena van osselaer

lid van de erkenningscommissie

dominique Respens

voorzitster erkenningscommissen en voorzitster werkgroep scholing

Irene Nolte

Belgische representatiei van de europese shiatsu federatie (EFs)

Marie Rapaille arias

vice voorzitter en Belgische representant van het internationaal shiatsu netwerk (isn)

Vergaderingen

Shiatsudag 2016 vindt plaats op zondag 11 september in alle aangesloten centra. Initiatielessen Shiatsu, voordrachten, workshops, paarden- en hondenshiatsu, voorstelling van de scholenen aanverwante standen en ook restaurant, cad-fé en terras! Een interessante, boeiende en gezellige studie- en ontmoetingsdag! Verdere gedetailleerde info is te vinden via de nieuwsbrief.

Algemene VergaderinG: elke 3de zondag van maart om 19:00u

zo 15/03/2020

ZO 21/03/21

Raad van Bestuur

DI 19/11/2019

DI 21/01/2020

WERKGROEP SCHOLING: elke 3de dinsdag van mei en oktober

Di 19/05/2020

DI 20/10/2020

Van Schoonbekestraat 148
2018 Antwerpen
BE 0457 357 176
info@shiatsu.be