MEETING CALENDAR

VIEW THE CALENDAR FOR THE NEXT MEETING

General Assembly

 2020-03-15
 19:30
 Center Miel Puttemans - Vossem

Information not available in english!

Waarom zou ik deelnemen?

Voor de jaarlijkse algemene vergadering van de BSF hebben we weer de centrale plaats van Vossem (Tervuren) gekozen. Het is goed bereikbaar vanuit alle hoeken, er is openbaar vervoer naartoe en ruim parkeerplaats.

Waarom zou je naar de algemene vergadering komen?

De algemene vergadering kijkt kritisch en constructief naar de werking van de vereniging en geeft sturing aan de vzw over de richting waarin ze evolueert. Daarnaast komen standaard ook o.a. volgende punten aan bod; de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening, verkiezing bestuursleden, ... Iedereen met een mening over de doelen van onze federatie en de uitwerking daarvan kan zijn kandidatuur indienen om lid te worden van de algemene vergadering.

Vorig jaar hebben we een enquete gehouden over jullie mening in verbande met de werking van onze federatie. Daaruit zijn veel interessante punten gekomen. Momenteel werken we aan een performant nieuw softwaresysteem waaraan ook een nieuwe website gekoppelt is. Deze heeft heel wat nieuwe mogelijkheden die zullen bijdragen aan een betere PR van Shiatsu in België. (meer details staan in de nieuwsbrief van 1.1.2020) Voor de meeste ideeën en plannen van de BFS is echter meer nood aan extra hulp.

Wil je je graag engageren voor een bepaald werkveld dat jou nauw aan het hart ligt: laat het ons weten. Dat kan zijn voor het bestuur, de PR, de erkenning van shiatsu als beroep, de nieuwsbrief, bij de werkgroep scholing, werkgroep erkenning of nog iets anders. Samen bekijken we hoe we dat verder kunnen uitwerken.

Als je nog geen lid van de algemene vergadering bent kan je dit nog aanvragen door je kandidatuur te melden bij tegen 13.2.2020 ten laatste. Wil je eerst een keer deelnemen als toeschouwer kan dat ook. Laat dit dan ook weten bij dan krijg je de uitnodiging in je mailbox. Dit jaar krijgt deze bijeenkomst ook een extra energetische dimensie met o.a.Qi-gong (met Dominique Respens) naast ook een geleide meditatie (met Irene Nolte).

We kijken uit naar jouw aanwezigheid op de AV. Laat je zien en laat je horen, samen doen we onze organisatie groeien.

namens het bestuur van de BSF

Stay up to date with news, inspiration & events

logo Belgische Shiatsu Federatie

Address


Van Schoonbekestraat 148
2018 Antwerpen

 

Social


© SHIATSU.BE, ALL RIGHTS RESERVED