lid worden

BEOEFENAAR, OPLEIDINGCENTRUM OF STUDENT

BEOEFENAARS

Het jaarlijks lidgeld voor shiatsubeoefenaars die erkend werden is 120 euro. Er is de mogelijkheid om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten via onze beroepsfederatie.

120€/jaar

OPLEIDINGSCENTRA

Het jaarlijkse lidgeld voor de centra die een of meerdere cycli organiseren is 250 euro. Studiecentra (die bijvoorbeeld enkel nog introducties of postgraduaat lessen organiseren) genieten van een korting van 50%.

250€/jaar

STUDENTEN

Voor studenten en sympatisant-leden of voor studenten die een examen hebben afgelegd, binnen één jaar na dat examen lid beoefenaar worden en wensen te worden opgenomen op de lijst van shiatsubeoefenaars. LET WEL: dit voordeel is éénmalig, je kan er dus slechts een keer van genieten!
60€/jaar

EEN LID HEEFT RECHT OP

  1. De Shiatsu nieuwsbrief
  2. Alle nieuws over de activiteiten van onze federatie
  3. Uitnodiging op de nationale en internationale conferenties
  4. Deelname aan de Algemene Vergadering en de werkgroep scholing
  5. Lobbywerk van de BSF om uw en ons beroep officieel in België te laten erkennen

ALS LID SHIATSU-BEOEFENAAR HEEFT U RECHT OP

Vermelding van uw contactgegevens worden onder het menu ‘Beoefenaars’ van deze website.

Om de kwaliteit van Shiatsu te waarborgen is de lijst van Shiatsu-beoefenaars uitsluitend voor geregistreerde, opgeleide shiatsu-beoefenaars.


Relevante informatie voor nieuwe leden 

we zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers

Wil je vrijwilliger worden, stuur ons dan een email.

Je bent fan van Shiatsu? Je staat achter onze doelstellingen? En je wil dit graag financieel steunen?
Dit kan met een donatie.

Blijf op de hoogte van het nieuws, inspiratie & evenementen

logo Belgische Shiatsu Federatie

Adres


Van Schoonbekestraat 148
2018 Antwerpen

 

Social


© SHIATSU.BE, ALL RIGHTS RESERVED