BESTUURDERS

VAN DE BELGISCHE SHIATSU FEDERATIE

Karlos van Steenkiste

Dominique Respens

VOORZITSTER ERKENNINGSCOMMISSEN
EN VOORZITSTER WERKGROEP SCHOLING

Het levenspad van Dominique is een pad waar kennis en wijsheid uit Oost en West samenvloeien. Al vroeg in haar jeugdjaren beoefende zij oosterse krijgskunsten (Judo, Ju Jitsu), door de jaren heen evolueerde dat naar de zachtere bewegingsvormen zoals yoga, chi kung, tai chi, …

Dominique studeerde af als kinesitherapeute in 1983, sinds 1994 bestudeert en beoefent zij diverse vormen van complementaire geneeswijzen vooral Shiatsu aangevuld met Chi nei tsang, Craniosacraal therapie, Fasciatherapie, Central Channel Release, Structurele Correcties, Taoïsme, ... Dominique is de oprichtster en bezielster van de Kaizendo Shiatsu Academie. Dit holistisch opleiding- en bewustzijnscentrum is de som van al haar ervaringen en intense opleidingen die zij de afgelopen 25 jaar heeft doorlopen in binnen- en buitenland. Al de opgebouwde kennis en ervaringen deelt zij in de shiatsu en diverse andere complementaire opleidingen, alsook via bewegingslessen, workshops voor vrouwen, communicatie trainingen en ook via individuele begeleiding met bodywerk en/of coaching. Na vele jaren van lesgeven voor andere scholen en organisaties biedt Dominique sinds 2013 zelf een meerjarige professionele shiatsu training aan in de Kaizendo Shiatsu Academie. Sedert feb 2013 is zij ook bestuurslid van de Belgische Shiatsu Federatie, daarnaast is zij voorzitster van de Werkgroep scholing en van de Erkenningscommissie. Als bestuurslid van de BSF wenst Dominique Shiatsu zichtbaarder op de kaart zetten, waarbij verbondenheid en participatie belangrijke waarden zijn. De kracht van de Shiatsu Federatie komt vanuit de samenwerking en inzet van alle leden beoefenaars, docenten en scholen. Dominique ziet haar bijdrage vooral om iedereen te betrekken en uit te nodigen daadwerkelijk bij te dragen aan het project: “Shiatsu in de wereld brengen”.

Blijf op de hoogte van het nieuws, inspiratie & evenementen

logo Belgische Shiatsu Federatie

Adres


Van Schoonbekestraat 148
2018 Antwerpen

 

Social


© SHIATSU.BE, ALL RIGHTS RESERVED