BESTUUR

BESTUURDERS

Algemene Vergadering

De algemene vergadering komt minstens één maal per jaar samen (telkens de derde zondag van maart). De algemene vergadering is bevoegd voor o.a. benoemen en afzetten van bestuurders, goedkeuren van reglementen, statuten, rekeningen en budgetten en het kwijten van bestuurders. Elk effectief lid heeft recht op één stem. Het is de meest centrale plaats voor inspraak in de vereniging voor alle leden. Vraag je lidmaatschap voor de AV aan via het contactformulier. Je kan ook deelnemen als toeschouwer zonder stemrecht.
De AV telt momenteel zo'n 30 effectieve leden (van de ruim 200 aangesloten leden)

Werkgroep scholing

De werkgroep scholing (WGS) bestaat uit vertegenwoordigers van alle erkende leden shiatsu-scholen. De WG scholing bespreekt in haar vergaderingen alle onderwerpen betreffende de shiatsu-opleiding, het curriculum en de examenprocedure. Ze komt minstens tweemaal per jaar samen. Beslissingen van de WGS worden aan de Raad van Bestuur voorgelegd ter confirmatie en verdere vertaling naar inwendig reglement waar nodig.

Leden: alle erkende shiatsu-scholen en studiecentra

Erkenningscommissie

De erkenningscommissie evalueert erkenningsaanvragen van beoefenaars, docenten en scholen op hun kwaliteiten en achtergrond en of ze beantwoorden aan de vooropgestelde erkenningsvoorwaarden. De commissie formuleert een advies dat voorgelegd wordt aan de Raad van Bestuur ter bevestiging.

Leden: Dominique Respens (voorzitter), Elisa Carpiaux, Peter Albrecht, Karlos Vansteenkiste, Ghilena Van Osselaer

Deontologische Commissie

De Deontologische Commissie evalueert alle opmerkingen en eventuele klachten omtrent issues waarbij de deontologische code niet gerespecteerd wordt door de shiatsu-beoefenaars, docenten, scholen, studiecentra en beoefenaars in opleiding.

Leden: Ronny Massa, Dominique Respens

Werkgroep Public Relations

De werkgroep PR formuleert voorstellen en plannen voor promotie van en informatie over shiatsu en de BSF. Uitgewerkte en gebudgetteerde voorstellen worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur ter goedkeuring.

Leden: dringend leden gezocht!

Blijf op de hoogte van het nieuws, inspiratie & evenementen

logo Belgische Shiatsu Federatie

Adres


Van Schoonbekestraat 148
2018 Antwerpen

 

Social


© SHIATSU.BE, ALL RIGHTS RESERVED