Hoofd menu
De Belgische Shiatsu Federatie werd opgericht in 1990 en is een beroepsvereniging, erkend door het Ministerie van Middenstand sinds 2010. Het is een vereniging, waar shiatsu beoefenaars, scholen, opleidingscentra en sympatisanten zijn bij aangesloten. Zij heeft als doel shiatsu bekend te maken bij het publiek en mensen op te leiden in deze kunst of in dit beroep. Zij streeft dan ook naar volwaardige erkenning van het beroep en bescherming van de beroepstitel in België.
Onze vereniging is aangesloten bij de EUROPEAN SHIATSU FEDERATION met afdelingen over heel Europa, onder meer in Engeland, Italië, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, Frankrijk, Nederland en België.

De BSF streeft ernaar SHIATSU meer bekendheid te geven, opleidingen te steunen, te verbeteren en te coördineren, maatschappelijke erkenning en een beroepsstatuut te verwerven.
Wij verwelkomen iedereen die belangstelling heeft voor oosterse of complementaire geneeswijzen en de unieke en krachtige werking van Shiatsu reeds heeft leren kennen of ondervonden. Je kan lid worden van de Belgische SHIATSU Federatie vzw.

Wat is Shiatsu?

Shi-atsu, Japans voor Vinger-Druk, zou men in het kort kunnen omschrijven als de Japanse stijl acupressuur, maar het is in werkelijkheid veel meer dan dat!

U bent welkom

Wij zijn ervan overtuigd dat u graag lid zal worden van de Belgische SHIATSU Federatie vzw.
Wij nodigen iedereen uit deel te nemen: aan allen die belangstelling hebben voor oosterse of complementaire geneeswijzen en de unieke en krachtige werking van Shiatsu reeds hebben leren kennen of ondervonden :
Onze vereniging is aangesloten bij de EUROPEAN SHIATSU FEDERATION met afdelingen over heel Europa, onder meer in Engeland, Italië, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, Frankrijk, Nederland en België.
Wij streven ernaar Shiatsu meer bekendheid te geven, opleidingen te steunen, te verbeteren en te coördineren, maatschappelijke erkenning en een beroepsstatuut te verwerven.

Als lid heeft u recht op

  1. Officiële Shiatsu nieuwsbrief
  2. Alle nieuws over de activiteiten van de beweging
  3. Korting op al onze activiteiten
  4. Uitnodiging op de jaarlijkse nationale en internationale conferenties
  5. Inspraak op al onze vergaderingen
  6. Steun van de vereniging bij uw activiteiten
  7. Lobbywerk van de BSF om uw en ons beroep officieel in België te laten erkennen!

Als lid Shiatsu beoefenaar krijgt u

Vermelding op de lijst van Shiatsubeoefenaars, die op aanvraag aan belangstellenden wordt bezorgd. (Enkel voor mensen die de opleiding hebben gevolgd of door de erkenningscommissie werden aanvaard!)

Lidmaatschap

Beoefenaars
€120 /jaar
  • Het jaarlijks lidgeld voor shiatsubeoefenaars die erkend werden is 120 euro. Er is de mogelijkheid om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten via onze beroepsfederatie.
Opleidingscentra
€250 /jaar
  • Het jaarlijkse lidgeld voor de centra die een of meerdere cycli organiseren is 250 euro. Studiecentra (die bijvoorbeeld enkel nog introducties of postgraduaat lessen organiseren) genieten van een korting van 50%.
Studenten
€60 /jaar
  • Voor studenten en sympatisant-leden of voor studenten die een examen hebben afgelegd, binnen één jaar na dat examen lid beoefenaar worden en wensen te worden opgenomen op de lijst van shiatsubeoefenaars. LET WEL: dit voordeel is éénmalig, je kan er dus slechts een keer van genieten!
Voor het jaarlijkse lidmaatschap stort U op rekening :
IBAN: BE12 5230 4544 6292
BIC: TRIO BEBB
Vermeld als opmerking: Inschrijving vanwege (uw naam en voornaam) voor (naam van het pakket)